Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. przez Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna (PLGRMNK00014)

12-01-2021 15:52:32 | Bieżący | EBI | 1/2021
Zarząd Mennica Skarbowa S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach.

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku - 14 lutego 2021 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 13 maja 2021 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - 12 sierpnia 2021 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - 14 listopada 2021 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2020 rok - 31 maja 2021 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jarosław Żołędowski - Prezes Zarządu