Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje osób zarządczych na akcjach Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014)

14-01-2021 00:09:09 | Bieżący | ESPI | 1/2021
oRB-W_ASO: Transakcje osób zarządczych na akcjach Spółki

PAP
Data: 2021-01-14

Firma: MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • AO_19_knf.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • JZ_19_knf.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-01-14
  Skrócona nazwa emitenta
  MENNICA SKARBOWA S.A.
  Temat
  Transakcje osób zarządczych na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Mennica Skarbowa S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie, w trybie 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, przekazane przez Członka Zarządu Panią Agnieszkę Olewską, o zbyciu w dniu 12 stycznia 2021r w drodze umowy cywilnoprawnej akcji Spółki Mennica Skarbowa w ilości 8.800 sztuk. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym, a cena transakcyjna jednej akcji wyniosła 150,00 zł. Łączna cena sprzedaży wyniosła 1.320.000,00 zł. W załączeniu do niniejszego raportu znajduję się skan zawiadomienia Pani Agnieszki Olewskiej otrzymanego przez Spółkę.

  W tym samym dniu do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, przekazane przez Prezesa Zarządu Pana Jarosława Żołędowskiego o transakcji nabycia w dniu 12 stycznia 2021r. w drodze umowy cywilnoprawnej akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. w ilości 8.800 sztuk. Transakcja odbyła się poza rynkiem regulowanym, a cena transakcyjna jednej akcji wyniosła 150,00 zł. Łączna cena sprzedaży wyniosła 1.320.000,00 zł. W załączeniu do niniejszego raportu znajduję się skan zawiadomienia Pana Jarosława Żołędowskiego otrzymanego przez Spółkę.
  Załączniki
  Plik Opis
  AO_19_knf.pdf Zawiadomienie AO
  JZ_19_knf.pdf Zawiadomienie JŻ

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-01-14 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta MENNICA SKARBOWA S.A.
  Tytul Transakcje osób zarządczych na akcjach Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 00-013
  Miasto Warszawa
  Ulica Jasna
  Nr 1
  Tel. +48 22 100 60 13
  Fax +48 22 188 11 67
  e-mail biuro@mennicaskarbowa.pl
  NIP 701-03-07-347
  REGON 142951136
  Data sporzadzenia 2021-01-14
  Rok biezacy 2021
  Numer 1
  adres www www.mennicaskarbowa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.