Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

19-01-2021 11:43:16 | Bieżący | EBI | 1/2021
Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 7 maja 2021 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 6 sierpnia 2021 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 5 listopada 2021 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2020 rok – 26 lutego 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu