Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 01CYBERATON PROENERGY Spółka Akcyjna (PLVCAOC00015)

22-01-2021 13:41:49 | Bieżący | EBI | 1/2021
Zarząd 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.

Raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku - 15 lutego 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku - 17 maja 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku - 16 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku - 15 listopada 2021 roku

- raport okresowy roczny za rok 2020 - 31 maja 2021 roku

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2021 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  • Roman Tabaka - Prezes Zarządu
  • Marzenna Aleksandrowicz - Członek Zarządu