Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 r. Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

25-01-2021 12:26:41 | Bieżący | EBI | 1/2021
Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2020 roku: 12 luty 2021
Raport roczny za 2020 rok: 30 kwietnia 2021
Raport za I kwartał 2021 roku: 14 maja 2021
Raport za II kwartał 2021 roku: 13 sierpnia 2021
Raport za III kwartał 2021 roku: 10 listopada 2021

Ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2021 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu