Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram raportów okresowych w roku 2021. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

30-01-2021 14:45:04 | Bieżący | EBI | 1/2021
Zarząd Termo2Power S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
- raport okresowy roczny za 2020 r. – 31 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu