Raporty Spółek ESPI/EBI

Termin zakończenia głównych prac produkcyjnych oraz przewidywany maksymalny termin premiery gry Model Builder MOONLIT S.A. (PLMNLIT00014)

04-02-2021 07:45:14 | Bieżący | ESPI | 2/2021
oRB_ASO: Termin zakończenia głównych prac produkcyjnych oraz przewidywany maksymalny termin premiery gry Model Builder

PAP
Data: 2021-02-04

Firma: MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-04
Skrócona nazwa emitenta
MOONLIT S.A.
Temat
Termin zakończenia głównych prac produkcyjnych oraz przewidywany maksymalny termin premiery gry Model Builder
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. _"Emitent" lub "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym ustalony został termin zakończenia realizowanej przez Spółkę produkcji gry Model Builder _“Gra"_.

Ze względu na dbałość o odpowiednią jakość Gry, a także potrzebę zapewnienia jej sprawnego i stabilnego działania oraz mając na uwadze efektywność zarządzania czasem produkcji, Zarząd Emitenta informuje, że główne prace nad produkcją Gry, umożliwiające jej wydanie, zakończą się do dnia 31 lipca 2021 roku.

Przewidywany przez Zarząd Spółki maksymalny termin do którego nastąpi premiera Gry przypadać będzie na koniec 3 kwartału 2021 roku. Jednakże Zarząd będzie dążyć do wydania Gry możliwie szybko, a dokładny termin Premiery Gry zostanie doprecyzowany po zakończeniu prac produkcyjnych, o których mowa powyżej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOONLIT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-140 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łobzowska 16/9
_ulica_ _numer_
+48 790 813 888 --------------------------------------------------------------
_telefon_ _fax_
contact@moonlit.games www.moonlit.games
_e-mail_ _www_
9452185161 362001973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-03 Michał Gardeła Prezes Zarządu
2021-02-03 Maciej Kowalówka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MOONLIT S.A.
Tytul Termin zakończenia głównych prac produkcyjnych oraz przewidywany maksymalny termin premiery gry Model Builder
Sektor
Kod 31-140
Miasto Kraków
Ulica Łobzowska
Nr 16/9
Tel. +48 790 813 888
Fax --------------------------------------------------------------
e-mail contact@moonlit.games
NIP 9452185161
REGON 362001973
Data sporzadzenia 2021-02-04
Rok biezacy 2021
Numer 2
adres www www.moonlit.games
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.