Raporty Spółek ESPI/EBI

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-03-2021 14:19:10 | Bieżący | ESPI | 1/2021
oRB_ASO: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy

PAP
Data: 2021-03-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDA SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu 8 marca 2021 roku podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy w następujący sposób:
1_ przeznaczenie zysku netto za 2020 rok w kwocie 16.345.447,70 zł w całości na wypłatę dywidendy,
2_ przekazanie części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwoty 1.998.973,30 zł, na którą składa się zysk zatrzymany z roku 2017 w wysokości 1.955.996,35 zł oraz część zysku zatrzymanego z roku 2018 w wysokości 42.976,95 zł, na wypłatę dywidendy,
3_ ustalenie łącznej wartości dywidendy na 18.344.421,00 zł tj. 1,80 zł na akcję.

Zarząd Spółki zarekomendował określenie 21 kwietnia 2021 r. jako dzień dywidendy, a 28 kwietnia 2021 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

Niniejsza rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CDA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CDA S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
54 - 204 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Legnicka 50
_ulica_ _numer_
+48 882 77 33 96
_telefon_ _fax_
inwestor@cda.pl spolka.cda.pl
_e-mail_ _www_
8982201542 021976118
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-08 Jarosław Ćwiek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CDA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CDA S.A.
Tytul Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy
Sektor Media (med)
Kod 54 - 204
Miasto Wrocław
Ulica Legnicka
Nr 50
Tel. +48 882 77 33 96
Fax
e-mail inwestor@cda.pl
NIP 8982201542
REGON 021976118
Data sporzadzenia 2021-03-08
Rok biezacy 2021
Numer 1
adres www spolka.cda.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.