Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-03-2021 14:43:16 | Bieżący | ESPI | 2/2021
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAP
Data: 2021-03-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • CDA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CDA_projekty_uchwal_2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-03-08
  Skrócona nazwa emitenta
  CDA S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd CDA S.A _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 kwietnia 2021 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

  Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
  9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
  10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie Zgromadzenia.

  W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
  Załączniki
  Plik Opis
  CDA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
  CDA_projekty_uchwal_2021.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-03-08 Jarosław Ćwiek Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CDA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CDA S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sektor Media (med)
  Kod 54 - 204
  Miasto Wrocław
  Ulica Legnicka
  Nr 50
  Tel. +48 882 77 33 96
  Fax
  e-mail inwestor@cda.pl
  NIP 8982201542
  REGON 021976118
  Data sporzadzenia 2021-03-08
  Rok biezacy 2021
  Numer 2
  adres www spolka.cda.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.