Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

18-03-2021 09:38:50 | Bieżący | ESPI | 6/2021
oRB_ASO: Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A.

PAP
Data: 2021-03-18

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Emitenta decyzji w sprawie zawiązania wraz z Green Nanotech Ventures Sp. z o. o. spółki pod firmą Eco Crypto Farming S. A.
Jednocześnie w dniu 17 marca 2021 r. została podjęta decyzja o przeprowadzeniu w ramach nowoutworzonej spółki - Eco Crypto Farming S. A. oferty publicznej akcji w drodze kampanii crowdfundingowej. W tym celu Emitent zawarł z BEESFUND S.A. umowę na świadczenie usług w zakresie przygotowania strategii marketingowej na rzecz nowo tworzonej spółki. Na mocy niniejszej umowy nowoutworzona spółka uzyska również dostęp do infrastruktury platformy finansowania społecznościowego oraz działań marketingowych zapewnianych przez BEESFUND.
Eco Crypto Farming S.A. – nowoutworzona spółka wykorzysta technologię Emitenta do budowy farm wydobywczych kryptowalut, w których ciepło odpadowe będzie wykorzystywane do regularnych czynności rolniczych, takich jak uprawa Spiruliny _Algi_ w wodzie alkalicznej o temperaturze 37 C. Energia użyta do tej operacji będzie pochodziła w 100% ze źródeł odnawialnych, w większości z własnych instalacji fotowoltaicznych.
Emitent planuje powołać Eco Crypto Farming S. A. w ciągu najbliższych tygodni, a oferta publiczna akcji przeprowadzona zostanie do kwoty nie większej niż równowartość 1 mln. euro _na dzień ustalenia emisji_ zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zarejestrowaniu spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
W ocenie Emitenta przedmiotowa oferta publiczna umożliwi potencjalnym inwestorom uczestniczenie w ekologicznej działalności wydobywczej kryptowalut bez konieczności posiadania wiedzy technicznej, czy inwestowania w drogi sprzęt do wydobywania kryptowalut _kopalnie kryptowalut_.
W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych istotnych informacji objętych raportem, Emitent będzie informował w ramach raportów bieżących ESPI.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Podjęcie decyzji w sprawie zawiązania nowej spółki Eco Crypto Farming S. A.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2021-03-18
Rok biezacy 2021
Numer 6
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.