Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

12-05-2021 14:08:53 | Bieżący | EBI | 4/2021
Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. („Emitent”, "Spółka") informuje, iż w dniu 12 maja 2021r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022.

Wybranym biegłym rewidentem jest firma: Financial Service Support Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 2942.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu
  • Dominik Zbrowski - Członek Zarządu