Raporty Spółek ESPI/EBI

Rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

14-05-2021 20:16:21 | Bieżący | ESPI | 8/2021
oRB-W_ASO: Rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023.

PAP
Data: 2021-05-14

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Prognoza_2021-2023_zalacznik.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-05-14
  Skrócona nazwa emitenta
  TERMO2POWER S.A.
  Temat
  Rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do prognozowanych wyników finansowych Spółki na lata 2019-2023 przedstawionych w ramach Raportu Rocznego za 2018 r., jak również informacji wskazanej w raporcie ESPI nr 5/2021 w przedmiocie rewizji prognoz finansowych na lata 2021/2023, zawiadamia niniejszym o dokonaniu następujących zmian prognoz finansowych:
  • obniża prognozę wyników finansowych na rok 2021 z przewidywanych 30.000.000,00 PLN do 22.050,00 PLN _EBIT 3.500.000,00 PLN – utrzymany na tym samym poziomie_;
  • podtrzymuje prognozy na lata 2022-2023
  Zmiana prognozy na rok 2021 wiąże się z opóźnieniem realizacji zlecenia dla Spółki FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. _"FAM"_. Emitent i FAM spodziewają się zakończenia prac do końca IV kwartału 2021 roku. Opóźnienie prac wynika z niezakończonej procedury przyłączenia energii elektrycznej oraz z tego, że nie zakończyły się konieczne do wykonania prace projektowe.
  Na wynik finansowy mają również wpływ opóźnienia w procedurach dotyczących umowy ze Spółką JESTIC J.K. Cykowiak S.M. Cykowiak Spółka jawna _"Jestic"_, która nie uzyskała jeszcze dostępu do przyłącza zasilania gazowego we wskazanej docelowej lokalizacji. Opóźnienia w dostawie gazu po stronie Jestic, uniemożliwiają Emitentowi wykazania się działającym silnikiem kogeneracyjnym i uzyskania referencji, co skutkuje brakiem dalszych zamówień, jak to było planowane. Emitent przewiduje, że dostawy gazu zostaną zorganizowane do końca czerwca 2021 r., w związku z czym od tego momentu możliwe będzie rozpoczęcie zwiększania sprzedaży.
  Istotne w tym kontekście jest również przedłużenie do końca 2021 r. umowy projektowej Spółki z NCBiR - jej zakończenie pozwoli na sprzedaż ekspanderów _na rynku kogeneracja i odzysk ciepła_, jednak nastąpi to dopiero w II połowie 2022 r.
  W załączeniu Spółka przedstawia tabele dotyczące prognoz.
  Załączniki
  Plik Opis
  Prognoza_2021-2023_zalacznik.pdf Prognoza 2021-2023 załącznik

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-05-14 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
  Tytul Rewizja prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
  Sektor
  Kod 00-844
  Miasto Warszawa
  Ulica Grzybowska
  Nr 87
  Tel. +48 514 943 360
  Fax
  e-mail
  NIP 5272749594
  REGON
  Data sporzadzenia 2021-05-14
  Rok biezacy 2021
  Numer 8
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.