Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

17-05-2021 10:09:14 | Kwartalny | EBI | 4/2021
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

20210512 - raport 1Q T2P.pdf