Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

17-05-2021 15:45:11 | Bieżący | EBI | 5/2021
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, o wpłynięciu w dniu 17 maja 2021 roku umowy z firmą audytorską - Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.
Centrum Audytu Finansowego Hetman Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3907.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu