Raporty Spółek ESPI/EBI

Komunikat o ogłoszeniu WZA 2020-06-23 Moonlit Spółka Akcyjna (PLMNLIT00014)

27-05-2021 21:09:12 | Bieżący | EBI | 5/2021
Zarząd Moonlit S.A. – „Spółka” –  informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ZWZ” Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, przy ul. Starowiślnej 91 w Krakowie z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W załączeniu Spółka przekazuje:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał
3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika
4. Formularz pełnomocnictwa - akcjonariusz os. Fizyczna
5. Formularz pełnomocnictwa - akcjonariusz os. Prawna
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Michał Gardeła - Prezes Zarządu
  • Maciej Kowalówka - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Moonlit Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021.pdf

Moonlit Projekty Uchwał ZWZ 2021.pdf

Moonlit Formularz do głosowania ZWZ 2021.pdf

Moonlit Formularz pełnomocnictwa do głosowania ZWZ 2021 - akcjonariusz os.fizyczna.pdf

Moonlit Formularz pełnomocnictwa do głosowania ZWZ 2021 - akcjonariusz os.prawna.pdf

Moonlit Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 2021.pdf

Moonlit Sprawozdanie RN 01.01.2020 - 31.12.2020.pdf