Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

28-05-2021 12:22:16 | Bieżący | ESPI | 2/2021
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku

PAP
Data: 2021-05-28

Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • STN_Zawiadomienie_o_zwolaniu_ZWZ_24.06.2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • STN_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_ZWZ_24.06.2021.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-05-28
  Skrócona nazwa emitenta
  STANDREW S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. _dalej: Emitent_ niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
  Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.
  Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.standrew.com.pl
  Załączniki
  Plik Opis
  STN_Zawiadomienie_o_zwolaniu_ZWZ_24.06.2021.pdf Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia Standrew SA
  STN_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_ZWZ_24.06.2021.pdf Projekty uchwał STANDREW SA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  STANDREW S.A. Drzewny _drz_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  64-761 KRZYŻ WIELKOPOLSKI
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  HUTA SZKLANA 83
  _ulica_ _numer_
  +48 67 256-41-48 +48 67 256-58-65
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  763-18-52-437
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-05-28 TOMASZ STANKIEWICZ PREZES ZARZĄDU


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta STANDREW S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku
  Sektor Drzewny (drz)
  Kod 64-761
  Miasto KRZYŻ WIELKOPOLSKI
  Ulica HUTA SZKLANA
  Nr 83
  Tel. +48 67 256-41-48
  Fax +48 67 256-58-65
  e-mail
  NIP 763-18-52-437
  REGON
  Data sporzadzenia 2021-05-28
  Rok biezacy 2021
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.