Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2011 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

14-04-2011 16:06:50 | Bieżący | EBI | 25/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu za I kwartał 2011 roku. Planowany termin publikacji raportu okresowego przypadał na dzień 16 maja 2011 r., a nowy termin został wyznaczony na dzień 18 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu