Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. STILO ENERGY S.A. (PLSTLNR00012)

02-06-2021 15:48:06 | Bieżący | ESPI | 7/2021
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.

PAP
Data: 2021-06-02

Firma: STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • 2021-06-02_Stilo_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2021-06-02_Stilo_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-06-02
  Skrócona nazwa emitenta
  STILO ENERGY S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Stilo Energy S.A. _“Spółka"_ działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _KSH_, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020, którego przedstawienie i rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad a przyjęcie w ramach punktu 9.3 planowanego porządku obrad zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich sporządzeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  2021-06-02_Stilo_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie ZWZ
  2021-06-02_Stilo_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf Projekty uchwał

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  STILO ENERGY S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  80-226 Gdańsk
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Traugutta 115C
  _ulica_ _numer_
  +48 799 399 898 +48 799 399 898
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  5851481657
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-06-02 Piotr Siudak Prezes Zarządu Piotr Siudak
  2021-06-02 Krzysztof Żurowski Członek Zarządu Krzysztof Żurowski


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta STILO ENERGY S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
  Sektor
  Kod 80-226
  Miasto Gdańsk
  Ulica Traugutta
  Nr 115C
  Tel. +48 799 399 898
  Fax +48 799 399 898
  e-mail
  NIP 5851481657
  REGON
  Data sporzadzenia 2021-06-02
  Rok biezacy 2021
  Numer 7
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.