Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

15-06-2021 13:30:24 | Bieżący | EBI | 7/2021
Zarząd „Małkowski-Martech” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zawarł dnia 14 czerwca 2021 roku umowę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu w zakresie świadczenia usługi Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Zgodnie z zapisami umowy rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od dnia 01 lipca 2021 roku.
Autoryzowany Doradca na mocy niniejszej umowy będzie współdziałać z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu
  • Dominik Zbrowski - Członek Zarządu