Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2021r. Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

18-06-2021 13:50:49 | Bieżący | EBI | 8/2021
Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu
  • Dominik Zbrowski - Członek Zarządu


Załączniki:

MM akt notarialny ZWZA 17 06 2021.pdf