Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa dystrybucyjna z CD Projekt sp. z o.o. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-04-2011 08:36:40 | Bieżący | EBI | 27/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 roku zawarł z CD Projekt Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie Umowę dystrybucyjną, na mocy której CD Projekt otrzymał wyłączne prawa do dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dwóch pierwszych tytułów, z planowanej serii gier przygodowych z postacią Misia Uszatka, wyprodukowanych przez Forever Entertainment S.A.
Pierwsza gra pod tytułem "Miś Uszatek - Przygoda z Liczbami" zostanie przekazana do dystrybucji niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy, zaś druga znajduje się obecnie w fazie produkcji i powinna zostać ukończona i przekazana do dystrybucji w czerwcu 2011 roku.
W ramach Umowy CD Projekt będzie odpowiadał również za promocję powyższych gier na terytorium Polski.
Z tytułu niniejszej Umowy Forever Entertainment S.A. otrzyma wynagrodzenie minimalne w wysokości 100 tys. PLN oraz tantiemy od ilości sprzedanych egzemplarzy gier. Wynagrodzenie minimalne płatne będzie w trzech transzach - 50% w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy i po 25% w terminie 30 dni od dnia oficjalnego wydania każdej z gier. Tantiemy rozliczane zaś będą kwartalnie.
Umowa została zawarta na okres trzech lat, liczony od dnia pierwszego oficjalnego wydania gier i w ocenie Zarządu stanowi początek szerszej współpracy pomiędzy Forever Entertainment S.A., a CD Projekt Sp. z o.o., m.in. w zakresie dystrybucji aplikacji Forever Entertainment na terytorium innych krajów.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu