Raporty Spółek ESPI/EBI

Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii E. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

04-05-2011 16:02:50 | Bieżący | EBI | 29/2011
W związku z podjęciem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. uchwały o rejestracji 3.749.900 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E, Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje o złożeniu wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii E na dzień 9 maja 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu