Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii E. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

06-05-2011 16:42:52 | Bieżący | EBI | 30/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 579/2011 z dnia 6 maja 2011 roku określił dzień 9 maja 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.749.900 praw do akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A. serii E o wartości nominalnej 0,40 zł każda. Prawa do akcji notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FOREVEREN-PDA" i oznaczeniem "FORA".

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu