Raporty Spółek ESPI/EBI

Objęcie 36% udziałów w Pastel Games sp. z o.o. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

12-10-2011 12:55:02 | Bieżący | EBI | 41/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż:
w dniu 11 października 2011 roku, za łączną kwotę 275,4 tys. PLN, Spółka objęła 199 nowych udziałów Pastel Games sp. z o.o. z siedzibą Krakowie po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1.384 PLN każdy. Nabyte udziały stanowią 35,99% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Pastel Games sp. z o.o. Inwestycja ma charakter długoterminowy i zakłada stałą współpracę pomiędzy spółkami w zakresie produkcji, rozwoju i dystrybucji gier i aplikacji na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe.

Pastel Games sp. z o.o. jest krakowskim deweloperem gier, którego dotychczasowa działalność koncentrowała się na grach typu Casual na urządzenia iPhone i iPad, a także na w grach przygodowych w technologii Flash. W chwili obecnej spółka znacząco poszerza wachlarz urządzeń, na których będą działać jej najnowsze produkcje.
W pierwszym kwartale 2012 roku planowany jest debiut akcji Pastel Games na rynku NewConnect.

O szczegółach transakcji Spółka informowała w komunikatach: RB 11/2011, RB 15/2011, RB 39/2011 oraz RB 40/2011.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu