Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2011r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

14-11-2011 16:54:36 | Kwartalny | EBI | 5/2011
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu


Załączniki:

YELA RAPORT KWARTALNY 2011Q3