Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 30 listopada 2011 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-11-2011 16:40:01 | Bieżący | EBI | 44/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt.7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Podjęte uchwały NWZA 30.11.2011