Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

16-12-2011 16:08:51 | Bieżący | EBI | 51/2011
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 15.12 2011 otrzymał informacje od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, iż rezygnuje on z dniem 15.12.2011 z piastowanych przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej.

Powodem rezygnacji są znaczące różnice w zakresie postrzegania dalszego rozwoju spółki.

Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. dziękuje Panu Maciejowi Skórkiewiczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu