Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa ramowa z TGBus Corporation z Pekinu. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

02-01-2012 13:32:18 | Bieżący | EBI | 1/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 roku spółka NCME, która wchodzi w skład grupy kapitałowej Forever Entertainment S.A podpisała umowę ramową z firmą TGBus Corporation z Pekinu.
Przedmiotem umowy jest dystrybucja produktów Forever Entertainment S.A. przez firmę TGBUS Corp. na terenie Chin, w tym również promocja i reklama dystrybuowanych produktów oraz dostosowanie ich do dystrybucji na rynku chińskim.
Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy i jej celem jest podpisanie osobnych umów określających podział zysków z poszczególnych produktów Grupy Forever Entertainment i zakresu promocji. Tematem przewodnim umowy jest dostosowanie flagowej produkcji Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie do wymogów rynku chińskiego. Gra będzie miała swoją światową premierę (z wyłączeniem Chin) 17 stycznia 2012.
TGBus jest firmą zajmującą się dystrybucją gier i urządzeń elektronicznych znanych marek tj.: Nokia, Apple, Nintendo czy Sony. Dystrybucja jest realizowana drogą elektroniczną jak i poprzez sieć ponad 100 specjalistycznych salonów umiejscowionych w największych miastach Chińskiej Republiki Ludowej.
Podpisanie umowy to kolejny krok w realizacji strategii Spółki, przewidującej dystrybucje swoich produktów na bardzo perspektywicznych rynkach Japonii i Chin.
Zarząd Forever Entertainment S.A. przewiduje, że podpisana umowa będzie miała znaczący wpływ na zwiększenie dynamiki wzrostu przychodów Spółki w 2012 roku.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu