Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

13-01-2012 14:07:12 | Bieżący | EBI | 4/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 r. w związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym Spółka informowała w raporcie 51/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., Pan Przewodniczący skorzystał z przysługującego mu prawa i dokonał uzupełnienia składu Rady powołując Pana Janusza Kalenika na nowego Członka Rady Nadzorczej.

Pan Janusz Kalenik ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Mechanicznym oraz Uniwersytet w Bamberg w Niemczech. W latach 1994-1998  pracował w Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego S.A. min. jako Dyrektor Finansowy.  Następnie w latach 1998-2001 piastował funkcję Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych w Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. Od 2001 roku Pan Janusz prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w prowadzeniu firmy, reklamy, badania rynku, rekrutacji. W chwili obecnej Pan Janusz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE S.A., Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia RACE 2000, Członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pastel Games Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Victoria Sp. z o.o. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki RP 24 Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu