Raporty Spółek ESPI/EBI

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

21-01-2012 21:44:59 | Bieżący | EBI | 7/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż z dniem 20 stycznia 2012 roku wygasła umowa o współpracy z Autoryzowanym Doradcą - Spółką O.M. Finance sp. z o.o. Powyższa umowa z Autoryzowanym Doradcą była zawarta na regulaminowy okres 1 roku od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu