Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikacji raportów okresowych. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

24-01-2012 15:23:45 | Bieżący | EBI | 8/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2012:
I. Raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2011r. - 14 lutego 2012r.

- za I kwartał 2012r. - 15 maja 2012r.

- za II kwartał 2012r. - 14 sierpnia 2012r.

- za III kwartał 2012r. - 14 listopada 2012r.

II. Raport roczny za 2011r. - 30 kwietnia 2012r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu