Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii F. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

09-02-2012 10:41:18 | Bieżący | EBI | 13/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 120/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku określił dzień 10 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.571.360 praw do akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A. serii F o wartości nominalnej 0,40 zł każda. Prawa do akcji notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FOREVEREN-PDA" i oznaczeniem "FORA".

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu