Raporty Spółek ESPI/EBI

Tekst jednolity Statutu. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

23-02-2012 13:05:34 | Bieżący | EBI | 19/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A., w załączeniu, przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 lutego 2012 roku, uwzględniający zmiany uchwalone przez NWZA w dniu 30 listopada 2011 roku i zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 22 lutego 2012 roku.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Statut FE 17.02.2012