Raporty Spółek ESPI/EBI

Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii F. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

23-02-2012 13:12:19 | Bieżący | EBI | 21/2012
Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 23 lutego 2012 roku złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii F na dzień 1 marca 2012 r. oraz wniosek o wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F na dzień 29 lutego 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu