Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

28-02-2012 12:35:52 | Bieżący | EBI | 24/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 173/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku określił dzień 1 marca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.571.360 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł każda. Akcje zwykłe na okaziciela notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FOREVEREN" i oznaczeniem "FOR". Ponadto 29 lutego 2012 roku został wyznaczony ostatnim dniem notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Tym samym od dnia 1 marca 2012 roku na rynku NewConnect notowanych będzie łącznie 6.856.960 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu