Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiązanie spółki zależnej Madman Theory Games S.A. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

10-05-2012 09:07:37 | Bieżący | EBI | 29/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 9 maja 2012 r. zawiązana została spółka Madman Theory Games S.A., która powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 9 maja 2012 r. Zgodnie z treścią aktu zawiązania przedmiotowej spółki, kapitał zakładowy firmy wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Forever Entertainment S.A. objęła 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości 50.000 zł, dające jej łącznie 50 % udziału w kapitale zakładowym Madman Theory Games S.A.
Spółka Madman Theory Games S. A. będzie pełniła funkcje studia deweloperskiego w grupie kapitałowej Forever Entertainment. Spółka Forever Entertainment S. A. będzie wyłącznym dystrybutorem wszystkich gier wyprodukowanych przez Madman Theory Games. S. A. Pierwsze produkcje spółki zostaną wprowadzone do dystrybucji już w roku 2012. Również w 2012 roku planowany jest debiut spółki Madman Theory Games S. A. w alternatywnym systemie obrotu - NewConnect.

Zawiązanie nowej spółki jest elementem budowy Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu “Informacje bieżące I okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu