Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2012r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

15-05-2012 15:25:44 | Kwartalny | EBI | 3/2012
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu