Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa dystrybucyjna z WooWorld z Singapuru. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

20-06-2012 10:16:06 | Bieżący | EBI | 38/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 19 czerwca 2012 roku zawarł z WooWorld Pte Ltd z siedzibą w Singapurze Umowę dystrybucyjną, na mocy której WooWorld zobowiązuje się do dystrybucji w Azji gier Forever Entertainment przeznaczonych na urządzenia z systemem Android.

Umowa została zawarta na okres jednego roku, po którym zostaje automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Zawarcie umowy ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży produktów Spółki oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucyjnych Spółki ze szczególnym uwzględnieniem krajów azjatyckich. Pierwszym tutułem przekazanym do dystrybucji będzie gra: Mini Dragon - gra przekazana do dystrybucji Forever Entertainment przez Spółkę zależną Madman Theory Games S.A.

WooWorld jest firmą powstałą w 2003 roku z siedzibą w Singapurze oraz przedstawicielstwem w Korei Południowej. WooWorld specjalizuje się w dystrybucji i zarządzaniu grami, a w swojej ofercie posiada ponad 3000 tytułów w sprzedaży.

Umowa jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Forever Entertainment S.A. poprzez nawiązywanie współpracy z dystrybutorami prowadzącymi swoją działalność na terenie Azji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu