Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 22 czerwca 2012 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-06-2012 17:10:04 | Bieżący | EBI | 39/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 22 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

2012.06.22 Podjęte Uchwały FE