Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

23-06-2012 22:00:05 | Bieżący | EBI | 40/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że Pan Maciej Skórkiewicz działając na podstawie § 19 ust. 3 Spółki powołał z dniem 22 czerwca 2012 roku Członka Rady Nadzorczej - Pana Józefa Wojeńskiego.

Pan Józef Wojeński jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu, o kierunku Zarządzanie Finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów i rynku kapitałowego zdobyte podczas pracy na rzecz między innymi: PKO BP, Noble Securities S.A. Od czerwca 2012 pracuje w Deutche Bank PBC S.A. w dziale Bankowośći Inwestycyjnej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu