Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "MiniDragon" na urządzenia z systemem iOS. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

02-07-2012 15:41:43 | Bieżący | EBI | 43/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 29 czerwca 2012 r. rozpoczęła się sprzedaż gry "MiniDragon" na urządzenia z systemem iOS (iPhone 4s, iPod 4 i iPad 2) w sklepie cyfrowym Apple Appstore. Gra dostępna jest w cenie 0.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu