Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania. BABY S.A. (PLBABY000016)

03-08-2012 23:12:54 | Półroczny | ESPI | 1/2012
oUNI-PL: Zmiana stanu posiadania.

PAP
Data: 2012-08-03

Firma: BABY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • S36C-112080210320.pdf
 • Arkusz: RAPORT

  Nazwa arkusza: RAPORT


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  RAPORT UNI - PL nr 1 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-08-03
  Skrócona nazwa emitenta
  BABY S.A.
  Temat
  Zmiana stanu posiadania.
  Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Inny rynek regulowany - podstawa prawna
  Treść raportu:
  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:

  Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

  Zarząd Emitenta Baby S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ informuje o otrzymaniu

  w dniu 2 sierpnia 2012 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta – GEKKO Capital Management S.A.

  W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz

  Emitenta, poinformował, iż w dniu 30 lipca 2012 roku GEKKO Capital Management

  S.A. dokonał sprzedaży akcji Emitenta., której przedmiotem było 100.000 sztuk akcji,

  stanowiących 3,12% kapitału zakładowego Emitenta oraz 2,27% głosów na Walnym

  Zgromadzeniu Baby S.A., za łączną cenę 23.000 zł _dwadzieścia trzy tysiące złotych_.

  Przed dokonaniem powyższej transakcji spółka GEKKO Capital Management posiadała

  320.960 akcji Emitenta, reprezentujących 10% kapitału zakładowego Spółki i dających

  prawo łącznie do 320.960 głosów, tj. stanowiących 7,6% łącznej liczby głosów na Walnym

  Zgromadzeniu Spółki.

  Po dokonaniu powyższej transakcji akcjonariusz Emitenta - GEKKO Capital Management

  S.A. posiada 220.960 akcji Emitenta, reprezentujących 6,88% kapitału zakładowego Spółki

  oraz stanowiących 5,03% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
  Załączniki
  Plik Opis
  S36C-112080210320.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BABY SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BABY S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  02-776 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Nowoursynowska 147 l. S-1
  _ulica_ _numer_
  +48 22 412 55 94 +48 22 300 10 86
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  951-230-41-79 142240369
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-03 Macin Śnieć Prezes Zarządu Snieć


  Identyfikator raportu rdu7gmwiu1
  Nazwa raportu UNI-PL
  Symbol raportu UNI-PL
  Nazwa emitenta BABY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BABY S.A.
  Tytul Zmiana stanu posiadania.
  Sektor
  Kod 02-776
  Miasto Warszawa
  Ulica Nowoursynowska
  Nr 147 l. S-1
  Tel. +48 22 412 55 94
  Fax +48 22 300 10 86
  e-mail
  NIP 951-230-41-79
  REGON 142240369
  Data sporzadzenia
  Rok biezacy 2012
  Numer 1
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.