Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA (PLGTRNT00010)

31-05-2013 20:43:58 | Roczny | EBI | 9/2013
Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2012.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport_roczny_2012_GT

Sprawozdanie_finansowe_GT

Sprawozdanie_z_działalności_GT

Opinia_i_raport_z_badania_GT