Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2012 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

07-08-2012 15:46:48 | Bieżący | EBI | 52/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za II kwartał 2012 roku. Planowany termin publikacji przypadał na dzień 14 sierpnia 2012 roku, zaś nowy termin został wyznaczony na 9 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu