Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie sprzedaży gry "MiniDragon" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Samsung Apps. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-08-2012 12:47:29 | Bieżący | EBI | 59/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 29 sierpnia 2012 r. rozpoczęła się sprzedaż gry - "MiniDragon" na urządzenia Samsung z systemem Android w sklepie cyfrowym Samsung Apps. Gra dostępna jest w cenie 0.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie z wyłączeniem Brazylii.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu