Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa dystrybucyjna z Indie Bundle S.P. z USA. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

04-09-2012 14:37:16 | Bieżący | EBI | 62/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 4 września 2012 roku zawarł z Indie Bundle S.P. z siedzibą w USA Umowę dystrybucyjną, na mocy której Indie Bundle zobowiązuje się do dystrybucji na swojej platformie Indiebundle.org gier Forever Entertainment przeznaczonych na komputery PC oraz Mac.

Umowa została zawarta na czas określony. Zawarcie umowy ma na celu zintensyfikowanie sprzedaży produktów oraz zwiększenie ilości kanałów dystrybucyjnych Spółki.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu