Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera gry Frederic - Resurrection of Music na PlayStation Mobile. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

03-10-2012 09:01:26 | Bieżący | EBI | 67/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 3 października 2012 odbyła się premiera nowej platformy Sony PlayStation Mobile, a wraz z nią premiera gry Frederic - Resurrection of Music na wspomnianej platformie.

W pierwszym etapie debiut odbył się w następujących krajach:

Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Japonia, Australia, Włochy, Hiszpania, Niemcy oraz Francja.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu