Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie chińskojęzycznej wersji gry "Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie". Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

08-10-2012 09:00:15 | Bieżący | EBI | 68/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w dniu 8 października 2012 r. wraz z lokalnym partnerem, firmą TGBus odpowiedzialną za dystrybucję, rozpoczęła sprzedaż chińskiej wersji językowej gry Grupy Forever Entertainment - "Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie" na urządzenia z systemem iOS ( (iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod 4, iPad, iPad 2, Nowy iPad) w sklepie cyfrowym Apple Appstore. Gra dostępna jest na terenie Chin.

Ekspansja Spółki na platformę mobilną jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu