Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2012 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

14-11-2012 18:18:24 | Kwartalny | EBI | 17/2012
Zarząd Yellow Hat S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu


Załączniki:

YEL RAPORT KWARTALNY 2012Q3