Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 17 grudnia 2012 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

17-12-2012 19:49:37 | Bieżący | EBI | 80/2012
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 17 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarzadu


Załączniki:

2012.12.17 Uchwały NWZA