Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 6/2013. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

06-02-2013 15:08:10 | Bieżący | EBI | 7/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. w związku z raportem bieżącym nr 6/2013 z dnia 5.02.2013 informuje, że raporty okresowe będą obejmowały skonsolidowane dane finansowe, jak i dane jednostkowe.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Dębicki